Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công" /> Sơ đồ trên phù hợp vớ ..." /> Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công" />

Cho sơ đồ sau:

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook