Cho số phức \(z = 2 + 3i\) có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook