Cho số phức \(z = 2 - 3i\). Mô-đun của số phức \(w = 2z + \left( {1 + i} \right)\bar z\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook