Cho số phức \(z = 2 + 3i.\) Phần ảo của số phức \(\overline z \) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook