Cho số phức \(z = 3 - 4i\). Modun của \(z\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook