Cho số phức z thỏa mãn \(2iz + \overline z = 1 - i\). Phần thực của số phức \(z\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook