Cho số phức z thỏa mãn  Biết biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại z = a + bi (a, b ∈ R). Tính P = a − 4b

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook