Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-1 \right|=\left| z-i \right|$. Tìm mô đun nhỏ nhất của số phức\[\text{w}=2z+2-i\].            

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook