Cho tam giác \(ABC\), biết diện tích tam giác là \(16\,c{m^2}\) và cạnh \(BC = 8cm\). Đường cao ứng với cạnh $BC$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook