Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) có: \(AH \bot BC\) tại \(H.\) Tính số đo góc \(BAH\) biết \(\widehat {BAC} = {50^0}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook