Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) có \(\widehat A = 2\alpha.\) Tính góc \(B\) theo \(\alpha.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook