Cho tam giác \(ABC\) có \(AM\) là đường phân giác đồng thời cũng là đường cao, khi đó tam giác \(ABC\) là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook