Cho tam giác ABC có đường thẳng \(\displaystyle BC:y = - {1 \over 3}x + 1\) và A(1; 2) . Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook