Cho tam giác \(ABC\) có hai đường vuông góc \(BE,CF.\) So sánh \(EF\) và \(BC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook