Cho tam giác \(ABC\) điểm \(M\) nằm trong tam giác. Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook