Cho tam giác \(ABC\) điểm \(M\) nằm trong tam giác. So sánh tổng khoảng cách từ \(M\) đến ba đỉnh \(A,B,C\) với chu vi tam giác \(ABC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook