Cho tam giác $ABC$ đồng dạng với tam giác $A'B'C'$ . Hãy chọn phát biểu sai:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook