Cho tam giác \(ABC.\) Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC.\) Tính chu vi \(\Delta ABC\) biết \(AB = 15cm,\)\(AH = 12cm, HC = 16cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook