Cho tam giác $ABC$ và tam giác $A'B'C'$ đối xứng nhau qua đường thẳng $d$ biết $AB = 4cm,BC = 7cm$ và chu vi của tam giác $ABC = 17cm$. Khi đó độ dài cạnh $C'A'$ của tam giác $A'B'C'$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook