Cho tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A.\) Trên cạnh \(AB\) lấy điểm \(D,\) trên tia đối của tia \(AC\) lấy điểm \(E\) sao cho \(AE = AD.\) Kéo dài \(CD\) cắt \(BE\) tại \(I.\) Tính số đo góc \(\widehat {BIC}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook