Cho tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\) có: \(AC = 8cm.\) Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC.\) Biết \(BH = 3,6cm, HC = 6,4cm.\) Tính \(AB,AH.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook