Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ , biết \(BC = 5\,cm;AC = 3cm\). Diện tích tam giác \(ABC\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook