Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) . Biết \(\dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{3}{7}\), đường cao \(AH = 42cm\). Tính \(BH,HC\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook