Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) kẻ đường cao \(AH.\) Biết \(AH = 4cm,\,\,\,\dfrac{{HB}}{{HC}} = \dfrac{1}{4}.\) Tính chu vi tam giác \(ABC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook