Cho tam giác \(DEF.\) Kể tên các cạnh và các góc của tam giác \(DEF.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook