Cho tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ $m_0$ chuyển động với tốc độ v thì nó có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook