Cho tứ giác$ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi $E,F,G,H$ lần lượt là trung điểm các cạnh$AB,BC,CD,DA$ . Biết diện tích của tứ giác $ABCD$ là \(18\,{m^2}\) thì diện tích của tứ giác $EFGH$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook