Cho tứ giác \(ABCD\) có \(\widehat A = 100^\circ \) . Tổng số đo các góc ngoài đỉnh $B,C,D$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook