Cho tứ giác \(ABCD\) có \(\widehat A = {60^0};\;\widehat B = {135^0};\;\widehat D = {29^0}\) . Số đo góc $C$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook