Cho tứ giác$ABCD$. Gọi $O$ là giao điểm của hai đường chéo $AC$ và$BD$ . Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook