Cho tứ giác \(ABCD\) nội tiếp đường tròn \(\left( O \right)\) (hình \(1\) ). Chọn khẳng định sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook