Cho tứ giác \(ABCD\) . Tổng số đo các góc ngoài tại \(4\) đỉnh \(A,B,\,C,\,D\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook