Cho từ từ 16,8 lít khí SO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch có chứa 79,1 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook