Cho V ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 3M thu được 47,4 gam kết tủa. Giá trị của V là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook