Cho \(\widehat A\) và \(\widehat B\) là hai góc phụ nhau và \(\widehat A = 2\widehat B\). Tính số đo mỗi góc.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook