Cho \(\widehat A\) và \(\widehat B\) là hai góc phụ nhau và \(\widehat A - \widehat B = {20^o}\). Tính số đo của \(\widehat A;\,\widehat B.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook