Cho \(\widehat {AOB} = 45^\circ \) và tia \(OB\) là tia phân giác của góc \(AOC.\) Khi đó góc \(AOC\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook