Cho \(\widehat {AOC} = {75^0}\). Vẽ tia \(OB\) sao cho \(OA\) là tia phân giác của \(\widehat {BOC}\). Tính số đo của \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook