Cho \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {yOy'}\) là hai góc kề bù. Biết \(\widehat {xOy} = {105^0}\), số đo của \(\widehat {yOy'}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook