Cho z là các số phức thỏa mãn điều kiện $\left| \frac{z+3}{1-2i}+2 \right|=1$ và w là số thuần ảo. Giá  trị nhỏ nhất của biểu thức $\left| z-\text{w} \right|$ bằng:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook