Cho giới hạn $I=\lim \frac{\sqrt{4{{n}^{2}}+5}+n}{4n-\sqrt{{{n}^{2}}+1}}.$ Khi đó, giá trị của I là: 
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook