Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

(1) X + Y không xảy ra phản ứng.                                (2) X + Cu không xảy ra phản ứng.

(3) Y + Cu không xảy ra phản ứng                               (4) X + Y + Cu xảy ra phản ứng.

Hai muối X và Y thỏa mãn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook