Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{x-c}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook