Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook