Chọn câu đúng?

Từ các phương trình vận tốc cho biết tính chất các chuyển động sau

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook