Chọn câu sai. Oxi có các tính chất vật lí là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook