Chọn câu sai. Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook