Chọn câu sai. Với đa thức \(B \ne 0\) ta có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook