Chọn câu trả lời đúng nhất. Tứ giác $BDCH$ là hình gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook