Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook